Inici

IRPF 2019

Tota la informació i documentació que et cal per a la convocatòria de la Subvenció amb assignació al 0.7% de l’IRPF d’enguany

FEDERACIÓ CATALANA D’AUTISME

OBJECTIUS

Defensar els drets de les persones amb autisme i les seves famílies…

Inclusió Escolar

Els nens i nenes amb autisme tenen dret a assistir a l’escola ordinària i rebre tots els suports i adaptacions necessàries

Inclusió social

Les persones amb autisme tenen dret a viure dins la seva comunitat amb igualtat de possibilitats

Inclusió laboral

Les pesones amb autisme tenen el dret i la capacitat a tenir una feina digna

Especialització

Les persones amb autisme tenen dret a ser ateses segons l’especificitat de la seva condició per a professionals formats en autisme

…durant tot el seu cicle vital

“Sóc diferent, no menys”

Temple Grandin

ESTRATÈGIES

Incidència política

Per canviar l’organització dels serveis per a persones amb autisme cal un diàleg fluïd amb l’administració

Unió entre entitats

La prevalença de l’autisme ens dóna força, estar units i unides, la multiplica

18

Entitats representades

900

Famílies escoltades

3500

Persones recolzades

Treballem per la garantia dels drets de les persones amb autisme. Ara, demà i sempre.

Federació Catalana d’Autisme