Serveis

Serveis

A continuació mostrem els diferents serveis als quals tenen accés les entitats membres de la Federació Catalana d'Autisme

Representació institucional

 • Denúncia, visibilització i sensibilització d’aspectes sensibles per al conjunt de les entitats representades i que s’adiguin als estatuts de la Federació
 • Trasllat de les inquietuds de les entitats membres a diferents organismes autonòmics, estatals i europeus

Suport jurídic

 • Assessorment i orientació gratuït sobre inquietuds i consultes d’àmbit legal i de documentació per part d’un advocat professional pare d’un jove amb TEA
 • Realització de xerrades relacionades amb la modificació de capacitat, tutela i curatela

Assessorament comptable i fiscal

 • Gestió econòmica i comptabilitat: balanços, tancaments, pressupostos, comptes anuals
 • Fiscalitat: (IVA, Impost societats, IRPF, declaració 347, declaració censal)
 • Altres

Suport en projectes i subvencions

 • Recull de projectes i propostes
 • Revisió de projectes i propostes
 • Redacció de projectes i propostes
 • Recull, revisió, redacció i presentació de projectes i propostes IRPF
 • ConvoCATEA: informació de subvencions, premis i ajuts

Servei d'assegurances

 • La Federació gestiona la pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil de les entitats membre
 • D’aquesta manera les entitats membre no han de pagar aquest servei, que individualment pot costar de 100€ a 300€/any
 • Empresa asseguradora: Arç Cooperativa
 • Preu cobert en la quota de la Federació

Suport en comunicació

 • Difusió i suport de les campanyes de les entitats federades
 • Assessorament, creació i formació sobre xarxes socials
 • Assessorament, formació i/o creació de webs i newsletter
 • Assessorament i formació sobre eines per facilitar la gestió online

Formació

Algunes formacions previstes:

 • Formació en finançament
 • Gestió de projectes
 • Contacte amb famílies – com parlar a les famílies
 • Gestió de grups d’oci
 • Gestió de voluntariat
 • Fundraising
 • Com fer unes bones memòries

Vinculació i intercanvi d'informació

 • Es generaran punts de trobada per compartir coneixement
 • Es facilitaran materials i bones pràctiques entre les entitats
 • Es compartiran projectes d’entitats a nivell autonòmic, estatal i europeu
 • Inici del cicle “Connectades” d’intercanvi d’informació
 • Participació en les comissions de treball

Assessorament en Assistència personal

Informació sobre el paper i el rol de la figura de l’Assistent Personal

Cicle de formacions sobre:

 • Què és l’assistència personal
 • Com podem ser entitat proveïdora d’aquest servei
 • Com poden tramitar les famílies aquesta prestació pels seus fills i filles