Autismo España presenta una sèrie de materials de sensibilització per a conscienciar dels senyals primerencs de l’autisme

Autismo España presenta una sèrie de materials de sensibilització per a conscienciar dels senyals primerencs de l’autisme

 • Detectar aquests senyals, diagnosticar l’autisme i intervenir de manera precoç és clau per a donar suport al desenvolupament, potenciar les fortaleses i millorar la qualitat de vida dels nens i nenes amb autisme i de les seves famílies.

Els trets de l’autisme apareixen de manera progressiva i subtil en la primera infància, de manera que la seva identificació i diagnòstic és, en moltes ocasions, tardà. Els primers signes de l’autisme es detecten habitualment al voltant dels 12-18 mesos de vida dels nadons, tant des del context familiar com des dels contextos educatius. Solen reflectir-se en preocupacions de les famílies com “el meu fill/a no em mira quan interactuo amb ell”, “encara no ha començat a parlar”, o, en el cas de l’escola, que “no sembla interessar-se pels altres nens”, etc. No obstant això, moltes vegades no es realitzen valoracions diagnòstiques que confirmin o descartin el diagnòstic fins que els nens/es cumpleixen els 3 o 4 anys d’edat, ja que moltes vegades es treu importància a aquests indicadors d’alerta sobre el desenvolupament i s’espera massa temps abans de fer les avaluacions pertinents.

La detecció dels senyals primerencs de l’autisme és l’única porta d’accés perquè els nens, nenes i les seves famílies accedeixin a una adequada atenció precoç, que permeti realitzar intervencions tan aviat com sigui possible. Això és el que s’exposa en l’Estratègia Espanyola en Trastorn de l’Espectre de l’Autisme, aprovada el 2015 pel Consell de Ministres i el pla d’acció dels quals està per fi a punt de veure la llum.

La línia estratègica número 6 prima totes aquelles accions que fomentin i promoguin els sistemes detecció, diagnòstic i atenció precoç de l’autisme, amb l’objectiu de:

 1. Evitar diagnòstics erronis
 2. Reduir incertesa i afavorir el benestar de les famílies
 3. Ajudar a identificar i cobrir necessitats de suport
 4. Proporcionar accés a recursos, suport i serveis que milloren la qualitat de vida
 5. Prevenir problemes futurs que poden afectar la salut mental i el benestar emocional tant dels i les menors com de les seves famílies

Per tot això, és fonamental que tota la societat, però especialment els i les professionals d’atenció primària i la comunitat educativa, estiguin familiaritzats/ades amb els senyals d’autisme més freqüents o significatius a cada moment del desenvolupament primerenc (0 a 6 anys), com són:

 • La mirada: dificultats per a establir o mantenir el contacte ocular o emprar-la per a dirigir l’atenció dels altres a allò que resulta d’interès.
 • Els gestos: ús escàs de gestos comunicatius, no assenyalar per a cridar l’atenció i compartir, o tenir dificultats per a comprendre’ls.
 • El llenguatge: producció de poques o cap paraula o sons comunicatius o ús de paraules o entonació inusuals.
 • Interessos restringits: atenció excessiva a algunes activitats o objectes i resistència als canvis de rutines o activitat.
 • Processament sensorial: cerca activa d’estimulació, per exemple, amb moviments repetitius, o reaccions inusuals d’atracció o rebuig davant elements com a llums, sons o textures.
 • Resposta al nom: aparent indiferència quan se’l crida pel seu nom o falta de resposta a indicacions.
 • Imitació, joc i imaginació: jugar de manera repetitiva, poc imaginativa, sense ficció o imitació d’altres persones.

Amb l’objectiu de donar a conèixer aquests senyals a tota la societat, Autismo España presenta una sèrie de materials de sensibilització sota el títol “Coneixes els senyals primerencs de l’autisme?”. Es tracta de:

És important tenir en compte que aquests senyals primerencs no abasten la totalitat i la complexitat de les manifestacions i matisos del trastorn de l’espectre de l’autisme, i que poden no ser una indicació definitiva d’aquest, ja que cada nen i nena és únic/a en el seu desenvolupament.

Si les famílies identifiquen aquests comportaments o tenen alguna preocupació sobre el desenvolupament del seu fill/a, es recomana buscar el consell d’un professional de la salut o de l’educació. Perquè detectar els senyals, diagnosticar l’autisme i intervenir de manera primerenca és clau per a donar suport al desenvolupament, potenciar les fortaleses i millorar la qualitat de vida dels nens i nenes autistes i de les seves famílies.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *