Cap dels documents sobre el retorn a l’escola mostra mesures concretes pels alumnes amb NEE-2

Cap dels documents sobre el retorn a l’escola mostra mesures concretes pels alumnes amb NEE (part 2)

Aquesta és la segona part de l’anàlisi dels diferents documents que s’han presentat sobre el retorn a les aules aquest curs 2020-2021, quines mesures es preveuen i de quina manera es contempla la diversitat funcional en aquest sentit.

Recordem que, des del punt de vista de la Federació Catalana d’Autisme, en cap document, es refereixen a l’alumnat amb Necessitats Educatives Especials específicament; en cap moment es refereixen a les diferents necessitats de l’alumnat pel que fa a la gestió dels espais ni a les noves organitzacions dels centres i les dinàmiques dels mateixos, no només pels alumnes amb autisme, sinó per altres alumnes amb diversitats que els exposen encara més (per exemple, alumnes amb ceguesa i la necessitat de tocar i orientar-se).

 

Organització del centre:

Inici de curs 14 de setembre.

L’ensenyament serà presencial per a tots els alumnes, sempre que la situació sanitària o obligui a un confinament parcial o total.

El Departament d’Educació comunicarà a cada centre la plantilla de professorat, personal de suport educatiu i administració i serveis. Hi haurà un responsable vinculat al CAP de la zona que coordinarà la gestió de possibles casos de Covid.

Grups estables amb un tutor o tutora  i un espai referent.

El centre ha d’identificar tots els espais susceptibles d’acollir un grup d’alumnes estable.

Es podran utilitzar com a espais docents altres espais específics (biblioteca, aula de música, aula de psicomotricitat), també, en cada municipi, si s’escau, les escoles podran utilitzar espais municipals.

Espai menjador: Els integrants d’un mateix grup estable han de seure junts en una o més taules. Cal mantenir la separació entre les taules de grups diferents. En cas que en una mateixa taula hi hagi alumnes de més d’un grup caldrà deixar una cadira buida entre ells per garantir la distància. Es serviran els plats de manera individual, així com l’aigua i el pa. No hi haurà objectes compartits.

Espai gimnàs: es recomana que l’Educació física es faci a l’aire lliure.

La sortida al pati serà esglaonada. Cada grup estable estarà junt i si comparteixen espai amb altres grups s’haurà de mantenir la distància sanitària.

Per tal d’evitar l’aglomeració de persones s’establiran circuits.

Entrades i sortides esglaonades i per diferents accessos. S’haurà de comunicar a la policia local per a que aquesta pugui adaptar les seves actuacions sobre mobilitat.

Els canvis en els horaris depenen de cada centre, si ho troben necessari, s’haurà de notificar al Departament.

Transport escolar: Tot i que es fomentarà la mobilitat activa, en els casos en que s’utilitzin transports escolars  col·lectius, caldrà mantenir la distància, caldrà dur mascareta.

Acollida matinal: S’habilitarà un espai on es pugui mantenir la distància entre els diferents  alumnes de grups estables diversos. Cada infant ha d’anar acompanyat d’un únic familiar.

Adaptació P3: Les famílies poden acompanyar els infants als espais, però sempre complint les mesures.

Sortides i colònies: Es poden dur a terme amb les adaptacions necessàries. A les colònies es mantindran els grups estables.

Extraescolar: Es podran dur a terme les extraescolars sempre que es mantingui la distància de seguretat d’1,5 metres de distància.

 

Apartat sobre mesures específiques dels Centres d’Educació Especial:

Des de la Federació Catalana d’Autisme creiem que aquestes mesures i aquest apartat no són suficients i no tenen en compte tota la diversitat dels centres d’educació especial ni totes els especificitats de l’alumnat.

En el document (pàgina 30) es manifesta la diferència de serveis, espais i diferència en l’alumnat; es posa de manifesta la necessitat que tots aquests serveis es mantinguin de la manera més fidel possible a com eren abans de la pandèmia.

També mostra una certa preocupació sobre com la Covid19 pot afectar els infants i persones amb altres comorbiditats associades a la seva diversitat funcional, i concreta l’ús de diferents equips de seguretat:

Mascareta: No es recomana l’ús de mascareta si impedeix respirar amb normalitat o bé si la persona que la porta no és capaç de treure-se-la sense ajuda si així ho necessita. Per tant, un infant o adolescent que no sigui capaç d’enretirar-se la mascareta de manera autònoma, no n’hauria de portar. Pel que fa als professionals, hauran de portar mascareta en totes aquelles activitats en les que no es pugui garantir la distància física de seguretat d’1,5 metres (és a dir, pràcticament totes).

Guants: Només el portarà el personal, però s’insisteix en la importància de la rentada de mans.

Material: Es procurarà que el material sigui individual, en cas de que no es pugui, el material s’haurà de netejar i desinfectar amb tovalloletes impregnades d’alcohol propílic de 70% un drap humitejat impregnat d’alcohol propílic.

Espais amb poca ventilació: Es faran activitats amb pocs infants i amb la porta sempre oberta.

 

Llegeix la part 1 de l’article clicant aquí.

One thought on “Cap dels documents sobre el retorn a l’escola mostra mesures concretes pels alumnes amb NEE-2

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *