Cap dels documents sobre el retorn a l’escola mostra mesures concretes pels alumnes amb NEE_part 1

Cap dels documents sobre el retorn a l’escola mostra mesures concretes pels alumnes amb NEE (part 1)

Analitzem els diferents documents que s’han presentat sobre el retorn a les aules aquest curs 2020-2021, quines mesures es preveuen i de quina manera es contempla la diversitat funcional en aquest sentit.

Val a dir, que en cap document, es refereixen a l’alumnat amb Necessitats Educatives Especials específicament; en cap moment es refereixen a les diferents necessitats de l’alumnat pel que fa a la gestió dels espais ni a les noves organitzacions dels centres i les dinàmiques dels mateixos, no només pels alumnes amb autisme, sinó per altres alumnes amb diversitats que els exposen encara més (per exemple, alumnes amb ceguesa i la necessitat de tocar i orientar-se).

En un context en el qual, abans de la pandèmia, semblava que hi començava a haver més conscienciació pel que fa a l’autisme i la necessitat de suport tant a les aules ordinàries com als centres d’educació especial, ens sorprèn que si bé és cert que s’apunta en algun moment la diversitat funcional com a factor d’excepcionalitat, no es defineix en quins moments, en quins espais, quins professionals ni quines mesures específiques s’han creat per aquest tipus d’alumnat.

Les mesures pel que fa als i les professionals de suport, les restriccions per garantir la seguretat a nivell de salut, en molts casos, poden arribar a limitar la capacitat d’atenció a diferents infants amb NEE en un mateix centre ja que només pot entrar un professional per un infant en un grup classe. Si hi ha professionals que atenen a diferents alumnes en un mateix centres, o a diferents alumnes en diferents centres, aquesta mesura és molt limitant.

En cap moment s’han tingut en compte, en el cas dels infants amb autisme, de quina manera pot haver afectat el confinament en les rutines i les conductes dels mateixos; en cap moment s’ha proposat un pla o un protocol específic d’anticipació o adaptació a la nova situació; en cap moment s’ha proposat un suport i un acompanyament específic per aquest alumnat.

Finalment, pel que fa a la detecció de potencials casos de Covid19, tampoc s’ha creat un protocol per a alumnat amb autisme o amb altres trastorns de conducta. No es menciona quin tipus d’excepcions es poden dur a terme amb aquests infants i joves, ni quin paper hi formen ni les entitats especialitzades com a recurs i recolzament en casos en que aquest es necessiti, ni la intervenció de les famílies en els centres. Novament, la inclusió de totes les àrees de la vida de l’infant amb autisme (família, casa, centre d’intervenció) s’oblida quan podria ser la solució per a facilitar la readaptació d’aquest alumnat en la nova realitat.

Buidatge i resum del Pla d’Escoles

Primer document, Pla d’Escoles pel curs 2020-2021 en el marc de la pandèmia del 5 de juliol de 2020. En aquest document s’exposaven les directrius més generals sobre les mesures que s’haurien de prendre a les escoles. Hem posat comentaris sobre mesures que ens semblen insuficients per als infants i joves amb autisme en cursiva. Després del Pla, també hi ha el buidatge sobre les mesures per a Centres d’Educació Especial.

Totes les escoles obriran el dia 14 de setembre. La proposta es basa en quatre valors fonamentals:

 • Seguretat: Segons el coneixement actual els infants i adolescents són un col·lectiu de risc baix del Covid19 tant pel que fa a afectació com a dinàmica epidèmica.
 • Salut: Totes les mesures estan adreçades a reduir la transmissió del virus i millorar la traçabilitat de casos i contactes
 • Equitat: El confinament ha tingut efectes diferents en els diferents alumnes. Ha fet palesa la bretxa digital i cognitiva. I ha obligat a interrompre una sèrie de serveis presencials d’atenció a les dificultats d’aprenentatge. En aquest sentit, el document fa una petita menció als alumnes amb autisme quan considera les conseqüències del confinament (pàgina 7): “Tots aquests efectes són més grans en els infants en situació de vulnerabilitat. El trencament de les rutines habituals provocat pel confinament pot tenir conseqüències molt més dramàtiques en infants amb trastorns dins l’espectre autista i altres trastorns de la conducta que en d’altres infants.”
 • Vigència: Seran vigents durant tot el curs escolar i en coherència amb el marc de l’entorn dels diferents centes.

Punts bàsics del Pla:

 • Grups de convivència i socialització estables:
  • El grup sempre serà el mateix.
  • S’evitarà barrejar grups en tot moment.
  • En espais compartits, l’ús dels mateixos serà esglaonada o bé es mantindrà la distància de seguretat entre grups.
  • L’entrada i sortida del centre, també serà de manera esglaonada. Cada municipi i cada escola proporcionarà els seus horaris.
  • Pel que fa als docents o professionals, només n’hi haurà un per a grup estable. Això dificulta el fet que hi hagi personal de suport als infants amb autisme que vagin a dues escoles diferents o que estiguin donant suport a dos infants diferents al mateix centre.
 • Mesures de prevenció personal:
  • Distanciament físic (1,5 metres de distància)
  • Higiene de mans (arribada i sortida del centre; abans i després dels àpats; abans i després del WC; abans i després de les activitats i el pati)
 • Ús de mascareta: El document estableix que els alumnes pels quals sigui contraindicat l’ús de mascareta, aquesta no és obligatòria. No defineix ni quins alumnes ni qui decideix aquesta contraindicació, ni estableix cap tipus de diferenciació entre els docents o personal de suport.
 • Neteja, desinfecció, ventilació: Activitats lectives com més a l’aire lliure, millor. Després de cada activitat lectiva, caldrà ventilar. S’adaptaran els horaris també a aquestes tasques de desinfecció i ventilació dins l’horari lectiu.
 • Gestió de residus: Tovalloles i mocadors d’un sol ús.
 • Promoció de la salut i suport emocional:
  • El document contempla la possibilitat de realitzar activitats de capacitació i gestió emocional post-confinament per tal de fer entendre què està passant.
  • També pot ser necessari adaptar-se a les diferents situacions de l’alumnat en referència als aprenentatges adquirits (o no) durant el confinament.
  • En cap moment es diferencia alumnat amb NEE (tingui les necessitats que tingui) en l’escola ordinària, i en cap moment s’ha tingut en compte, a nivell de professionals i personal de suport, un augment o un protocol específic per aquest alumnat pel qual la situació pot ser més complicada d’entendre.

 

 • Gestió de casos de Covid:

En essència, davant d’una persona que comença a desenvolupar símptomes compatibles amb la COVID-19 al centre educatiu:

 1. Se l’ha de portar a un espai separat d’ús individual.
 2. S’ha de col·locar una mascareta quirúrgica (tant a la persona que ha iniciat símptomes com a la persona que quedi al seu càrrec).
 3. S’ha de contactar amb la família per tal que vingui a buscar l’infant o adolescent.
 4. En cas de presentar símptomes de gravetat s’ha de trucar també al 061.
 5. El centre ha de contactar amb el servei territorial d’Educació per informar de la situació i a través d’ells amb el servei de salut pública.

Llegeix la segona part de l’article clicant aquí. 

2 thoughts on “Cap dels documents sobre el retorn a l’escola mostra mesures concretes pels alumnes amb NEE_part 1

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *