El col·lectiu de la discapacitat demana a Treball que faci complir la llei sobre contractació de persones treballadores amb discapacitat

El col·lectiu de la discapacitat demana a Treball que faci complir la llei sobre contractació de persones treballadores amb discapacitat

Barcelona, 17 de setembre  de 2021.- El Comitè Català de Representants de Persones amb Discapacitat (COCARMI), principal plataforma de defensa dels drets del col·lectiu a Catalunya, va demanar ahir al conseller d’Empresa i Treball de la Generalitat, Roger Torrent, mesures per afavorir la contractació de treballadors amb discapacitat, ja sigui amb campanyes de sensibilització com sancionant l’incompliment de la llei que obliga que un 2 per cent de les plantilles estigui formada per treballadors amb discapacitat (en empreses de més de 50 treballadors).

Segons l’informe Població amb discapacitat i mercat de treball. Any 2020 elaborat per l’Observatori del Treball i Model Productiu, dues de cada tres persones amb discapacitat són inactives, per la qual cosa hi ha una baixa participació laboral del nostre col·lectiu.

Aquestes demandes es fan en uns moments en què, arran de la crisi sanitària, s’han destruït molts llocs de treball dins el col·lectiu. En acabar el 2020, el nombre de persones amb discapacitat registrades a l’atur a Catalunya era un 12,8 per cent superior a l’any 2019, i el 40,8 per cent declaren que porten més de dos anys com a demandants d’ocupació. L’impacte de la COVID19 ha afectat fortament a la contractació al mercat ordinari, que s’ha reduït un 42,1 per cent, mentre que als Centres Especials de Treball (CETs) ha estat del 28,6 per cent. Set de cada deu contractes formalitzats l’any 2020 se signaven en CETs i només tres al mercat ordinari.

“Les persones amb discapacitat necessiten mesures específiques de promoció i suport a l’ocupació, un esforç extra però fonamental, ja que la feina és el principal factor d’inclusió de les persones a la societat i el primer pas per assolir autonomia personal i econòmica”,  recorda el president del comitè, Antonio Guillén.

A més de fer complir la llei, la delegació reunida amb el conseller va instar a reprendre els treballs del Pacte Nacional sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat per construir un model d’inclusió laboral basat en els mandats i valors de la Convenció sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat en totes les seves vessants (empresa ordinària, mercat protegit, treball amb suport, accés a la funció pública, emprenedoria…).

D’altra banda, va reclamar actualitzar l’acord de col·laboració signat el 2019 amb Treball per avançar en la inclusió laboral; millorar el model d’intermediació laboral avançant cap a la concertació dels serveis ocupacionals per fer-los més estables i sostenibles en el temps per a les entitats que els gestionen; redefinir el model català de treball protegit amb l’acord i el consens del sector; potenciar la contractació reservada, especialment en els municipis, com a instrument per crear ocupació; i la importància de la formació i qualificació professional per accedir a llocs de treball dignes.

Peus de foto: diferents moments de la reunió entre els representants del COCARMI (de vermell, el president Antonio Guillén) i el conseller d’Empresa i Treball, Roger Torrent

Article del departament de comunicació de COCARMI

Sobre el COCARMI. Està integrat per una dotzena de federacions i associacions que donen veu a les persones amb discapacitat de Catalunya, ja sigui discapacitat física, orgànica, intel·lectual, sensorial,  trastorn mental o pluridiscapacitat (www.cocarmi.cat). Segons dades del 2020 del departament de Treball, Afers Socials i Famílies, hi ha a Catalunya 616.053 persones amb alguna discapacitat legalment reconeguda. Una dècada abans, el 2010, el nombre de persones amb discapacitat era de 442.050. El COCARMI l’integren ACAPPS, COCEMFE Catalunya, DINCAT-Plena Inclusió Catalunya, Down Catalunya, ECOM, Federació Catalana d’Autisme, FECETC, FEDER a Catalunya, Federació Salut Mental Catalunya, FESOCA, FEPCCAT i ONCE Catalunya. El COCARMI forma part del Comité Estatal de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), que representa uns 3,8 milions de persones amb discapacitat d’unes 7.000 associacions. Forma part així mateix de la Taula d’Entitats del Tercer Sector Social de Catalunya i de la Plataforma d’Infància de Catalunya (PINCAT).

La Federació Catalana d’Autisme representa les següent entitats:

Asperger New Life · Associació Aprenem · Assotea · Ateate · Centre de Recursos Aprenem Barcelona · Autisme amb Futur · CRTEACC · Fundació Autisme Mas Casadevall · COADI · Fundació Junts Autisme · Univers Àgatha · Teacció · Fundació Adimir · Pas a Pas · Fundació Guru · Associació Plançó · Fundació Els Xiprers · Avancem Junts · Viu Autisme · Tea Garrotxa · Associació Supera’TEA · TEA Alt Empordà· Associació Projecte EVI · Associació ISTEA · Lovaas Foundation · RubiTEA · El Globo Azul

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *