Convocatòria ajuts PUA oberta fins el 10 de setembre

Convocatòria ajuts PUA oberta fins el 10 de setembre

El període de sol·licitud de prestacions PUA (Prestació d’Atenció Social a Persones amb Discapacitat) està obert fins el 10 de setembre. Aquests ajuts van destinats a pagar econòmicament suports i materials tècnics prèviament comprats durant l’any. Per tal de cobrar la prestació s’ha de presentar la factura d’aquests materials.

Es poden demanar aquestes prestacions per a ajuts en la utilització del transport individual o bé per la compra de tablets, ordinadors o software per donar suport a la comunicació, per exemple. Totes les prestacions seran puntuals menys la d’utilització de transport, que serà temporal.

Els organismes responsables d’aquesta subvenció són el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies i la Direcció General de Joventut.

Els requisits que ha de complir el sol·licitant són aquests:

  • Estar empadronat i tenir residència legal en un municipi de Catalunya durant cinc anys, dos dels quals han de ser immediatament anteriors a la data de presentació de la sol·licitud.
  • Tenir reconegut el grau de discapacitat igual o superior al 33% abans dels 65 anys o haver presentat la sol·licitud. En el cas dels més petits de 4 anys, cal que tinguin retard en el desenvolupament maduratiu, l’evolució del qual pugui ocasionar una discapacitat residual segons els criteris dels serveis de valoració i orientació.
  • En el cas de prestació per a transport per assistir a l’atenció precoç, el límit d’edat queda establert en 6 anys.

Criteris econòmics:

  • La prestació consisteix en un percentatge del cost de l’adquisició del producte o actuació que en sigui objecte.
  • El percentatge de l’import màxim de la prestació s’estableix en funció dels ingressos econòmics de la persona amb discapacitat, així com de les seves condicions socials.
  • La situació familiar o convivencial i els ingressos econòmics de la unitat familiar o de convivència només es tenen en compte en el supòsit que estiguin a càrrec de la persona beneficiària.
  • No es tenen en compte com a ingressos els que pot percebre la persona beneficiària provinents d’ajuts de qualsevol naturalesa, si tenen la finalitat d’atendre les despeses derivades de la necessitat de concurs d’una altra persona per dur a terme els actes essencials de la vida.

Trobeu més informació a l’apartat Subvencions d’aquest web.

A tenir en compte:

  • Les prestacions rebuda per aquest ajuts s’han de declarar a l’IRPF i computen com un ingrés més.

On sol·licitar-ho?

Podeu tramitar la sol·licitud clicant aquest enllaç.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *