El Govern de la Generalitat de Catalunya aprova el projecte de Llei de l’Agència d’Atenció Integrada Social i Sanitària de Catalunya

El Govern de la Generalitat de Catalunya aprova el projecte de Llei de l’Agència d’Atenció Integrada Social i Sanitària de Catalunya

El 9 de gener el Govern de la Generalitat de Catalunya va aprovar el projecte de la Llei de l’Agència d’Atenció Integrada Social i Sanitària de Catalunya (AGAISS-Cat). El pròxim pas serà el seu tràmit al Parlament de Catalunya, previst en el Pla de Govern de la XIV legislatura.

Amb la creació de l’Agència Social i Sanitària es pretén connectar el Departament de Salut i el Departament de Drets Socials a nivell comunitari. L’objectiu és oferir una atenció més personalitzada i capaç d’adaptar-se a l’evolució de les necessitats de la societat, així com reduir la burocratització. L’Agència funcionarà com un òrgan administratiu independent que donarà suport als dos departaments.

Des de la Federació Catalana d’Autisme hem tingut l’oportunitat de participar en el procés de desenvolupament de la Llei gràcies a la Taula del Tercer Sector, com a membres del Grup de treball de Model d’Atenció a la Persona de l’entitat. De fet, el procés de plantejament de la Llei també ha comptat amb altres entitats del tercer sector, patronals, sindicats, experts nacionals i internacionals en atenció integrada, entre altres.

Com a membres del grup de treball també hem pogut traslladar les nostres esmenes de l’avantprojecte. A continuació, exposem algunes de les nostres valoracions pel que fa al contingut de la Llei que vam traslladar a la Taula del Tercer Sector:

  • Vam demanar que s’inclogués l’autisme com a col·lectiu específic en l’enumeració dels diferents col·lectius destinataris de les accions de l’Agència i que es col·loqués entre discapacitat intel·lectual i problemàtica de salut mental.
  • Vam destacar la importància d’incidir en la organització territorial i en la pluralització de punts de referència
  • Vam proposar la possibilitat de veure la creació de l’AGAISS-Cat com una oportunitat de creació d’una base de dades conjunta i iniciar el projecte de finestreta única, potser en un territori concret com a programa pilot.
  • Sobre el disseny del pla únic d’atenció per a les persones: vam indicar que és important comptar amb el coneixement i l’experiència de les entitats del tercer sector que s’ocupen de col·lectius fins ara no prioritaris però que, per qüestions de prevalença i impacte social futur cal revaloritzar, com ara l’autisme.
  • Vàrem comentar que seria molt interessant que el tercer sector pogués participar en la definició general d’aquest contracte programa i que es fes també una prospecció de la situació a cada territori per definir-ne les prioritats. Si l’execució és local, la diagnosi també ho hauria de ser.
  • Sobre les vocalies: seria interessant que una (a poder ser dues) de les vocalies del Consell de Direcció estigués reservada al tercer sector social com ja passa amb altres organitzacions com el CODISCAT.
  • Sobre el Consell General: s’agraeix poder formar part de l’òrgan consultiu però és important que el tercer sector formi part de l’Òrgan directiu com es diu en el punt anterior. Cal també distribuir molt bé les posicions del Consell General entre els col·lectius representats per les entitats del Tercer Sector.

Hi ha punts i propostes que no quedaran recollits al text final de la Llei (com, per exemple, la presència del Tercer Sector dins els òrgans de direcció) però creiem important el fet d’haver plantejat la possibilitat i d’haver defensat els interessos, el coneixement i la vàlua tan del tercer sector com de la Federació.

Des de la Federació Catalana d’Autisme celebrem que el Govern hagi aprovat la Llei i esperem la seva aprovació definitiva en el Parlament de Catalunya. La integració dels serveis socials i sanitaris que permetrà l’Agència serà essencial per tal d’oferir una atenció menys institucionalitzada i més centrada en la persona i en les necessitats comunitàries. Com sempre, la Federació s’oferirà a les delegacions territorials de l’Agència a través de les seves entitats per sumar i complementar experteses i coneixements sobre l’autisme.

Volem agrair a la Taula del Tercer Sector haver-nos donar l’oportunitat de formar part el grup de treball de la Llei de l’Agència d’Atenció Integrada Social i Sanitària de Catalunya i poder posar sobre la taula els drets de les persones del col·lectiu autista.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *