El nou barem del grau de discapacitat recull els fonaments del trastorn de l’espectre de l’autisme

El nou barem del grau de discapacitat recull els fonaments del trastorn de l’espectre de l’autisme

  • El nou barem incorpora la classificació de “trastorn generalitzat del desenvolupament” on es recullen els fonaments del trastorn de l’espectre de l’autisme (TEA).
  • A més, es reconeix el trastorn de manera independent i diferenciada del diagnòstic de discapacitat intel·lectual, la qual cosa que visibilitza l’impacte del TEA en la qualitat de vida de les persones que tenen aquesta condició.
  • Des de Autismo España agraeixen l’embranzida del Ministeri de Drets Socials i Agenda 2030 per a la consecució d’aquest nou barem, que recull avenços importants per a les persones en l’espectre de l’autisme i que veu la llum després d’un llarg procés de diàleg.

El nou procediment de valoració substituirà a l’actual, de l’any 1999, que havia quedat desactualitzat i que, a més, no complia amb les obligacions que imposa la Convenció Internacional dels Drets de les Persones amb Discapacitat de les Nacions Unides.

El nou barem suposa un avanç en la valoració del grau de discapacitat en el cas particular de les persones en l’espectre de l’autisme, ja que incorpora la categoria de “trastorn generalitzat del desenvolupament” i la classificació de diagnòstics inclosos en aquesta, en coherència amb la Classificació Internacional de Malalties (CIE-10) de l’Organització Mundial de la Salut que està vigent a Espanya.

Tot i que no reflecteix específicament la descripció actualitzada de l’autisme en els sistemes més recents de classificació (DSM-5 i CIE-11), des de Autismo España han treballat durant el procés d’elaboració del barem perquè els criteris d’aplicació recollissin els fonaments que defineixen aquesta categoria diagnòstica.

Així mateix, des de la Confederació han insistit especialment que la formació dels equips de valoració de la discapacitat haurà de, no sols garantir el coneixement de les noves eines que estableix el barem, sinó també com aquestes han d’aplicar-se i interpretar-se en el cas de les persones en l’espectre de l’autisme.

És important destacar també que el nou barem reconeix específicament el trastorn generalitzat del desenvolupament (trastorn de l’espectre de l’autisme conforme a les classificacions diagnòstiques internacionals actualitzades), de manera independent i diferenciada del diagnòstic de discapacitat intel·lectual. Aquest reconeixement visibilitza l’impacte que les característiques nuclears del TEA tenen per si mateixes en el funcionament adaptatiu i en la qualitat de vida de les persones que el presenten. De la mateixa forma, evidència la necessitat de garantir suports heterogenis i flexibles en les diferents esferes de la vida diària i al llarg de tot el cicle vital.

10 anys de negociacions

S’ha trigat aproximadament 10 anys perquè surti aquest nou procediment. Han estat anys de treball, trobades i desacords. Finalment, aquest Reial decret compta amb el consens i l’acord entre l’Estat, les Comunitats Autònomes i el sector de la discapacitat.

Un altre dels principals aspectes a destacar en termes generals és l’establiment de criteris comuns més enllà del territori o Administració de referència, intentant accelerar el procediment de valoració, la qual cosa suposa una millora important atès que actualment el temps de valoració en algunes Comunitats Autònomes suposa més de dos anys.

Llegeix la notícia original

Reial decret 888/2022, de 18 d’octubre, pel qual s’estableix el procediment per al reconeixement, declaració i qualificació del grau de discapacitat.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *