El Parlament Europeu es compromet amb els drets de les persones amb autisme

El Parlament Europeu es compromet amb els drets de les persones amb autisme

 • Aprova una Resolució consensuada entre tots els grups parlamentaris per a reconèixer i harmonitzar els drets de les persones autistes a tota la Unió Europea.
 • La Resolució es basa en una petició prèvia formulada per Autismo España perquè la futura Targeta Europea de Discapacitat estengués la seva protecció a les persones amb autisme, garantint el seu dret a la lliure circulació en tot el territori comunitari.

La comissió de Peticions del Parlament Europeu ha aprovat una Resolució que busca harmonitzar els drets de les persones amb trastorn de l’espectre de l’autisme (TEA) a la Unió Europea. Aquesta Resolució es basa en una petició prèvia formulada per la Confederación Autismo España, que es va debatre en aquesta mateixa comissió el mes de febrer passat, que demanava que la futura Targeta Europea de Discapacitat estengués la seva protecció a les persones amb autisme, reconeixent així l’especificitat de la condició i les necessitats específiques de les persones que la presenten.

Aquesta Resolució és fruit del treball de consens de tots els grups parlamentaris presents en el Parlament Europeu i suposa un posicionament clar d’aquesta institució en el reconeixement dels drets de les persones amb autisme en tot el territori de la Unió Europea. En aquest sentit, emplaça tant a la Comissió Europea com als Estats membres a prendre mesures encaminades a:

 • Actualitzar la proposta de Directiva de la UE sobre igualtat de tracte, basant-se en la posició del Parlament exposada en la seva Resolució de març de 2021, que permetria als Estats membres avançar en la lluita contra la discriminació en tota la UE, en tots els àmbits de la vida.
 • Promoure la recerca per a disposar de dades públiques i desglossades per sexe i edat, i per tipus de discapacitat, inclòs l’autisme, per a millorar les polítiques públiques orientades a les persones autistes i fer-les més eficaces.
 • Facilitar l’accés al diagnòstic, agilitzant l’expedició de certificats i proposant que el diagnòstic proporcioni el reconeixement de la discapacitat, fins i tot per a les persones autistes sense discapacitat intel·lectual, a fi de garantir la igualtat d’accés als drets i serveis en tots els àmbits de la vida.
 • Adoptar un estatut jurídic europeu per a les persones amb discapacitat, que permeti el reconeixement mutu i l’acreditació en tots els Estats membres, tenint en compte l’especificitat de l’autisme i garantint la protecció de totes les persones amb TEA.
 • Destinar fons de la UE a polítiques de lluita contra la discriminació de les persones amb autisme, especialment les dones i les nenes.
 • Desenvolupar ajustos raonables en totes les facetes de l’assistència sanitària, amb la finalitat de garantir la igualtat d’accés a les persones en l’espectre.
 • Desenvolupar infraestructures adaptades a l’acolliment de persones amb autisme en estacions de tren, aeroports i transports públics, i garantir un servei d’assistència durant els desplaçaments entre Estats membres.
 • Promoure un marc legislatiu i polític per a garantir l’accés al mercat laboral de les persones autistes.
 • Formar sobre l’autisme als professionals de tots els sectors socials, amb especial incidència en àmbits com a educació, la sanitat, l’àmbit social, el transport i la justícia, amb la participació activa de les persones en l’espectre, les seves famílies i les organitzacions representatives.
 • Promoure l’accés a una educació universal, de qualitat, assequible i integradora, i proporcionar a les persones amb autisme assistència i suport personal individualitzat i continu en l’àmbit de l’educació.
 • Garantir el ple accés de les persones amb TEA al sistema judicial, així com a la vida política i pública.

L’autisme en la futura Targeta Europea de Discapacitat

Encara que els detalls i condicions de la futura Targeta Europea de Discapacitat es debatran en el Parlament Europeu en els pròxims mesos, la Resolució aprovada avui “expressa la seva preocupació per les dificultats que poden trobar les persones autistes per a acreditar la seva condició en tots els Estats membres i per la incertesa que els afecta l’hora de viatjar dins de la UE, ja que les targetes nacionals de discapacitat no estan reconegudes en tots els països de la UE i no existeix igualtat d’accés a determinades prestacions específiques; lamenta que, atès que al voltant del 40% de les persones autistes no tenen cap discapacitat intel·lectual associada, hi ha molts ciutadans de la UE amb autisme que no disposen d’un certificat de discapacitat, sinó només d’un diagnòstic mèdic, la qual cosa suposa una gran dificultat a l’hora de viatjar o desplaçar-se a través de les fronteres de la UE, i fa que no puguin acreditar la seva condició ni reclamar les ajudes que necessiten.”

Perquè la futura Targeta Europea de Discapacitat garanteixi el dret de les persones amb autisme a la lliure circulació en tota la UE, facilitant així el reconeixement mutu de la condició de discapacitat, és fonamental que s’apliqui en totes les situacions en les quals els operadors privats o les autoritats públiques ofereixen condicions especials o un tracte preferent a les persones amb discapacitat.

Ens sumem a la satisfacció d’Autismo España per aquest compromís mostrat pel Parlament Europeu per a garantir l’exercici efectiu dels drets de les persones amb autisme en tota la Unió Europea, agraint la implicació de tots els grups parlamentaris, els representants dels quals ho han visibilitzat amb una foto històrica portant cartells amb el lema #EuropaConElAutismo.

 

Nota de premsa d’Autismo España.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *