“Estem cansades d’haver de saber sempre de tot” Les famílies denuncien el poc suport, la desinformació i la falta de comunicació per part del Departament d’Educació

“Estem cansades d’haver de saber sempre de tot”

Les famílies denuncien el poc suport, la desinformació i la falta de comunicació per part del Departament d’Educació

Desenes d’entitats que formem part de la Federació Catalana d’Autisme i que representem a 12.000 famílies del col·lectiu autista de tot Catalunya lamentem la falta d’inclusivitat del sistema educatiu. Els problemes principals amb els quals ens hem trobat en aquestes alçades de curs són traves en els processos d’inscripció i en l’assignació d’auxiliars de suport -o vetlladors/es-, situació que augmenta la desprotecció i l’abandonament de l’alumnat amb TEA (Trastorn de l’Espectre Autista) a les escoles i instituts.

A Catalunya, 1 de cada 81 persones té autisme i les dades indiquen un augment considerable dels casos diagnosticats en els últims anys. Tot i l’elevat nombre de persones amb TEA a la societat, existeix una manca de suport i d’adaptació a les necessitats específiques del col·lectiu estructural, que afecta en tots els àmbits socials, i l’educatiu, malauradament, no és una excepció malgrat comptar amb un decret de l’atenció educativa a l’alumnat en el marc d’un sistema educatiu inclusiu des de l’any 2017. Respecte a l’entorn educatiu cal remarcar que segons les últimes dades presentades per la Confederación Autismo España, l’alumnat no universitari amb autisme a Espanya ha incrementat un 216% entre els cursos 2011-2012 i 2019-2020.

Un dels principals problemes amb els quals es troben les famílies té relació amb l’assignació d’hores de vetlladors/es. La figura d’aquest professional en els centres educatius és indispensable per a l’alumnat amb TEA, ja que molts i moltes estudiants requereixen una persona que els acompanyi cada dia i els doni suport durant la jornada escolar. Actualment, les famílies que conformen les entitats lamenten que se’ls hi ha negat l’atorgament de vetllador/a quan l’han demanat o se’ls hi ha concedit hores per aquest servei que són insuficients per satisfer les necessitats reals. A aquesta situació alarmant que s’ha accentuat en els últims anys, se suma una manca d’informació i de comunicació per part del Departament d’Educació pel que fa als processos d’inscripció, processos de presentació de queixes, calendarització i resposta.

Les entitats han traslladat a la Federació Catalana d’Autisme que com a mínim, el 25% de les famílies que formen part de cada organització està tenint problemes amb educació. Des de la Federació Catalana d’Autisme ens hem reunit amb el Departament d’Educació, hem traslladat el malestar del col·lectiu i hem intentat generar espais de col·laboració entre l’administració pública i les entitats del tercer sector. Arran de la trobada amb Educació es posaran en marxa iniciatives com la formació i sensibilització en autisme i s’intentarà activar un programa d’intercanvi d’informació de casos particulars que agilitzi els tràmits i redueixi l’angoixa de les famílies. A més, des del Departament ens han traslladat que comencen a reconèixer la necessitat de considerar l’autisme com un tema específic a abordar de manera individual.

Ahir es va presentar la Taula de Participació per l’escola inclusiva, un procés participatiu que durarà 3 mesos i que, teòricament, definirà les bases per desplegar el model d’escola inclusiva. Tot i que agraïm la disponibilitat del Departament per tal de desenvolupar accions de futur, el present encara és dramàtic: pel que fa al servei de vetlladors/es, des d’Educació ens han comunicat que no hi ha una solució viable en aquest moment, ja que s’estan plantejant la idoneïtat del sistema de distribució de vetlladors/es. Són conscients, però, que hi ha una necessitat real en millorar l’atenció a les escoles. Però les necessitats són presents, i són moltes: més informació, més comunicació, més suport, més formació especialitzada.

Des de la Federació Catalana d’Autisme continuem reivindicant l’alternativa de l’assistència personal per tal de pal·liar situacions de discriminació i vulneració de drets com aquestes, i apostem per la col·laboració interdepartamental. Tot i que el servei d’assistència personal depèn del Departament de Drets socials, tenir el suport necessari que garanteixi una vida de qualitat és un dret bàsic per a qualsevol persona, i una gran part de la vida de l’infant es desenvolupa en els centres educatius.

Segons la normativa actual, totes les persones amb diferents graus de dependència tenen dret a l’assistència personal des de la infància fins a l’adultesa. Aquest servei es va crear per acompanyar activitats formatives laborals per promocionar la vida independent i, evidentment, l’activitat formativa en el cas d’un/a nen/a o adolescent té lloc a l’escola i a l’institut. No entenem com hi ha dificultats en aquest sentit, és una feina que haurien de fer entre els dos Departaments.

Som conscients que des del punt de vista de professorat hi ha molta predisposició per poder donar als i les alumnes amb autisme l’atenció que es mereixen però, massa sovint, aquesta predisposició és de caire personal, no hi ha un protocol de formació i acompanyament al professorat.  Lamentem que, tot i estar reconegut dins la cartera de serveis socials, hi ha molt pocs assistents personals per a persones amb autisme, i encara menys que puguin treballar a les escoles i instituts brindant a professionals i a alumnes el suport que necessiten. Des de la Federació Catalana d’Autisme demanem que la figura de l’assistent personal pugui entrar als centres educatius.

Neus Payerol, Presidenta de la Federació Catalana d’Autisme, explica que “és important expressar el cansament de les famílies, que conviuen cada dia amb l’autisme, la qual cosa no és gens fàcil. Quan es dirigeixen al Departament d’Educació o de Drets Socials, se’ls hi exigeix estar informades de tot a l’hora de presentar reclamacions o queixes. Això no pot ser, ja que crea un esgotament crònic i un malestar molt gran per a les famílies, al mateix temps que representa una vulneració de drets flagrant que nosaltres volem denunciar.”

Des de la Federació oferim el suport de les entitats membres a totes les famílies que necessitin acompanyament en aquest sentit i convidem a aquelles famílies que es trobin desorientades o que no sàpiguen a qui recórrer a posar-se en contacte amb nosaltres a info@fedcatalanautisme.org per tal que puguem redirigir-les a l’entitat més propera on podran rebre assessorament i suport.

 

Podeu contactar amb Comunicació de la Federació Catalana d’Autisme a mvancells@fedcatalanautisme.org, per aclariments, declaracions i/o entrevistes.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *