La Taula del Tercer Sector i Lafede.cat proposen un decàleg per simplificar els tràmits digitals amb l’administració pública i millorar així la seva tasca social

La Taula del Tercer Sector i Lafede.cat proposen un decàleg per simplificar els tràmits digitals amb l’administració pública i millorar així la seva tasca social

  • Algunes de les 10 propostes per simplificar les convocatòries públiques de finançament són: unificar tots els tràmits de l’administració a Catalunya en un únic portal electrònic; flexibilitzar, simplificar i harmonitzar els processos administratius; crear un sistema únic de registre de documents; proporcionar formació, acompanyament i assistència a les entitats, i garantir l’accessibilitat universal i l’omnicanalitat.
  • Aquestes propostes sorgeixen de les conclusions de dos estudis de la Taula del Tercer Sector i Lafede.cat que aprofundeixen en les traves que es troben les entitats socials quan han de presentar un projecte o justificar una subvenció.
  • Les entitats socials pateixen des de fa anys una lentitud burocràtica que converteix qualsevol tràmit administratiu en una cursa d’obstacles que dificulta obtenir els recursos necessaris per fer la seva feina d’erradicació de la pobresa, l’exclusió i les desigualtats, tant a casa nostra com a altres països del món.

La Taula d’entitats del Tercer Sector Social de Catalunya a través de m4Social, el seu projecte d’innovació digital en l’àmbit social, i Lafede.cat – Organitzacions per a la Justícia Global han fet públiques 10 propostes per avançar cap a un marc comú entre les diferents administracions que garanteixi que els tràmits que han de fer les entitats socials quan es presenten a una convocatòria pública de finançament siguin més flexibles, àgils, senzills i adaptats. Ho han fet a la jornada ‘La simplificació digital en l’administració pública: propostes de les entitats socials’ que ha tingut lloc aquest matí a l’Auditori de la Universitat Pompeu Fabra Poblenou. L’acte ha reunit representants d’entitats socials i de l’administració que han reflexionat sobre com la digitalització pot afavorir la relació entre l’administració i les organitzacions socials a través de la simplificació de tràmits i procediments.

Les subvencions són la principal font de finançament de les entitats. La Taula del Tercer Sector representa el conjunt d’entitats socials catalanes que atenen, acompanyen i ofereixen suport a un milió i mig de persones en situació de vulnerabilitat a Catalunya. Segons dades del darrer Baròmetre del tercer sector social, el 71% dels ingressos de les entitats socials de l’àrea metropolitana de Barcelona provenen de les administracions públiques; el 19,3% del finançament és propi; i el 9,6% privat. Per la seva banda, Lafede.cat estima que les seves 123 organitzacions federades, que treballen amb més de quatre milions de persones (a Catalunya i el sud global), tenen un 58% de finançament públic, un 18% privat, i el 24% restant prové d’altres fons.

Malgrat que la tasca de les entitats és essencial i que són i fan un servei públic, des de fa anys, pateixen una lentitud burocràtica que converteix qualsevol tràmit administratiu en una cursa d’obstacles que dificulta obtenir els recursos necessaris per fer la seva feina d’erradicació de la pobresa, l’exclusió i les desigualtats tant a casa nostra com a altres parts del món. És més, les entitats que treballen amb organitzacions d’altres països també han observat que aquest excés de burocratització té conseqüències i xoca amb les seves dinàmiques de treball, fet que dificulta l’estabilitat i continuïtat dels projectes.

Davant d’aquesta situació, que afecta d’una manera greu el dia a dia de les entitats, la Taula del Tercer Sector i Lafede.cat han presentant un decàleg de propostes per aprofitar l’actual procés de digitalització de l’administració pública i simplificar els procediments administratius.

10 propostes per avançar cap a la simplificació dels tràmits digitals amb l’administració pública

1. Unificar tots els tràmits de l’administració a Catalunya en un únic portal electrònic. És a dir, replicar la Finestreta Única Empresarial, que guia la relació entre administració i empreses, en l’àmbit dels tràmits que han de realitzar les entitats socials per disposar d’una única pàgina web des d’on iniciar les gestions amb cada administració corresponent.

2. Crear un sistema únic de registre de documents en què les entitats es puguin registrar i actualitzar les seves dades. D’aquesta manera, no caldria que l’entitat presenti les dades de l’organització cada vegada que inicia el tràmit d’una convocatòria i seria la mateixa administració qui accediria a la informació requerida sense necessitat de sol·licitar-la.

3. Atendre a l’ètica de la cura: flexibilitzar, simplificar i harmonitzar el màxim possible els processos administratius del sistema de concurrència pública competitiva, a fi de millorar l’eficiència i l’eficàcia dels resultats que es volen assolir amb els projectes. Avançar cap a la desburocratització i l’harmonització de les normes, els formularis, els procediments de justificació i les despeses subvencionables entre les administracions.

4. Permetre l’accés al formulari en línia de tramitació de subvencions com a mínim un mes abans de l’obertura del procés perquè les entitats puguin consultar la informació requerida, preparar-la i detectar i anticipar-se a possibles problemes o dubtes que hauran de ser resolts en un temps limitat. Avançar en l’estabilitat dels calendaris de publicació de les convocatòries.

5. Fer arribar la informació relativa a tot el cicle de les convocatòries de subvencions, no només a través dels canals d’informació ordinaris, sinó de forma proactiva i directa a les entitats que compleixen amb els requisits i els objectius d’aquestes.

6. Garantir l’accessibilitat universal. Des de l’inici s’ha de treballar en el disseny d’un formulari adaptat a l’entorn digital i accessible per a totes les persones usuàries: amb textos clars i entenedors, que segueixin els principis de lectura fàcil, colors bàsics i contrastats, entre d’altres, elaborats en col·laboració amb les entitats expertes en aquest àmbit. També, cal promoure el programari lliure.

7. Proporcionar formació, acompanyament i assistència a les persones professionals de les entitats perquè la bretxa digital no suposi una barrera en el procés de presentació i justificació de subvencions. Així mateix, facilitar la claredat de la informació i els mecanismes de resolució de dubtes durant el procés de formulació.

8. Garantir l’omnicanalitat des de qualsevol dispositiu, navegador o canal, és a dir, que les persones usuàries puguin començar el tràmit en un canal i acabar-lo en un altre, sigui a través d’un ordinador, d’una tauleta o de forma presencial.

9. Facilitar que les entitats obtinguin la certificació de persona jurídica de forma gratuïta. Així, es podria aconseguir que els sistemes d’identitat digital siguin prioritàriament de persona jurídica (com a entitat) i no física (com a persona tècnica), garantint un nivell de seguretat més alt.

10. Articular espais de treball inter-institucionals (en els àmbits tècnic, administratiu i jurídic) així com mecanismes d’incidència a Catalunya i a la resta de l’Estat per promoure els canvis necessaris en l’esfera normativa per a assolir una major flexibilitat, harmonització i simplificació dels processos administratius que apliquen sobre l’educació i la cooperació per al desenvolupament i les entitats del tercer sector social.

Les propostes responen a dos estudis que analitzen els models actuals

Aquestes propostes són fruit de dos estudis de la Taula del Tercer Sector i Lafede.cat que s’han presentat avui amb l’objectiu d’aprofundir en els reptes tècnics amb els quals es troben les entitats socials i de cooperació en el procés de presentació de projectes i justificacions de subvencions: La digitalització i la simplificació dels processos administratius de finançament públic (Taula del Tercer Sector. Novembre 2022), i Diagnòstic sobre les convocatòries catalanes de cooperació: perspectives i possibilitats administratives de convergència i simplificació (Lafede.cat. Febrer 2021).

La intenció dels dos documents és compartir diverses propostes que permetin l’agilització dels tràmits de subvencions de les entitats amb les administracions i homogeneïtzar el procés de presentació de subvencions i justificacions. “L’actual procés de digitalització ha de ser una oportunitat per construir una administració pública més eficient. La tecnologia ja existeix i, a través de la digitalització, es pot millorar la relació entre administració i entitats socials i resoldre els reptes burocràtics simplificant els processos i fent-los més fàcils i accessibles per a les entitats socials i de cooperació”, han conclós des de la Taula del Tercer Sector i Lafede.cat. Les dues entitats coincideixen que les entitats destinen massa temps en la presentació i justificació de projectes, més del 50%, i això va en detriment de la implementació dels projectes amb la màxima qualitat possible.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *