L’alumnat amb autisme augmenta un 13,13% en l’últim curs escolar

L’alumnat amb autisme augmenta un 13,13% en l’últim curs escolar

  • Continua sent el més prevalent entre aquell amb necessitats específiques de suport educatiu associat a discapacitat, segons les dades del Ministeri d’Educació, Formació Professional i Esport corresponents al curs 2022-2023.
  • Hi ha identificats un total de 78.063 estudiants autistes, la qual cosa suposa el 0,94% de l’alumnat general no universitari.
  • L’alumnat amb autisme és majoritàriament masculí i gairebé el 85% cursa els seus estudis en la modalitat ordinària.
  • Aquest increment s’ha anat produint de manera continuada en els últims 12 cursos escolars.

L’alumnat amb autisme és el més nombrós del total amb necessitats específiques de suport educatiu associat a discapacitat. Representa ja el 29,71%, segons les dades facilitades pel Ministeri d’Educació, Formació Professional i Esport relatius a l’alumnat no universitari escolaritzat en Règim General corresponent al curs 2022-2023. Aquestes dades ja incorporen des del curs anterior la categoria específica de “Trastorn de l’Espectre de l’Autisme”.

Avui dia, hi ha identificats un total de 78.063 estudiants autistes, un 13,13% més que en l’anterior curs escolar (2021-2022). Del total d’aquest alumnat:

  • 64.198 (82,24%) són nens i 13.865 (17,76%) nenes.
  • el 84,84% està escolaritzat en la modalitat ordinària (66.226 estudiants) i el 15,16% en educació especial (11.837).

Les dades demostren que aquest increment s’ha anat produint de manera continuada en els últims 12 cursos escolars. D’aquesta manera, s’ha passat de 19.023 alumnes autistes en el curs 2011-2012 a 78.063 en el curs 2022-2023, la qual cosa suposa un increment del 310,36%.

A més, l’augment de l’alumnat en l’espectre de l’autisme en el període de referència ha estat més accentuat en l’educació ordinària (53.251 alumnes, la qual cosa suposa un augment del 410,4%) que en l’educació especial (5.789, la qual cosa suposa un augment del 95,7%).

Pel que fa a l’alumnat d’educació especial, el 79,72% són nens (9.436) i el 20,28% nenes (2.401). En l’educació ordinària, els nens suposen el 82,69% (54.762) i les nenes un 17,31% (11.464), per la qual cosa s’observa un menor pes de les nenes en l’educació ordinària (17,31% respecte al 20,28%) en comparació amb l’educació especial.

L’anàlisi de les dades del curs 2022-2023 confirma altres tendències ja identificades en relació a l’alumnat amb autisme:

  • Suposa ja el 0,94% de l’alumnat general no universitari.
  • Està escolaritzat de forma més freqüent en les primeres etapes educatives, principalment Infantil, Primària i Educació Secundària obligatòria, amb molt poca presència a Batxillerat i Formació Professional.
  • Per gènere, es concentra major percentatge d’alumnat femení en educació infantil, mentre que l’alumnat masculí es concentra més en l’ESO.
  • Els i les estudiants que cursen educació ordinària es concentren més en centres públics que l’alumnat d’educació especial.

Catalunya

Catalunya es troba entre les comunitats/ciutats autònomes amb un percentatge molt per sobre del percentatge de mitjana espanyola (82,57%) de l’alumnat autista que cursa els seus estudis en educació ordinària, juntament amb el País Basc, Galícia, Astúries i Múrcia. Segons les dades del Ministeri del curs 2022-2023, un 89,03% dels alumnes autistes (14.129 persones) a Catalunya va a centres ordinaris i un 10,97% (1.741 persones) va a centres d’educació especial.

En el cas de l’educació ordinària, un 18,54% (2.619) dels alumnes autistes són nenes, i un 81,46% (11.510) són nens. En el cas de l’educació especial, un 20,74% (361) és alumnat femení, i un 79,26% (1.380) és alumnat masculí.

 

Pots accedir a l’informe “Dades d’alumnat general no universitari amb trastorn de l’espectre de l’autisme. Curs 2022-2023” d’Autismo España i descarregar-ho en aquest enllaç.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *