Les demandes del col·lectiu autista de cara a les eleccions generals del 23 de juliol

Les demandes del col·lectiu autista de cara a les eleccions generals del 23 de juliol

A Catalunya, 1 de cada 81 persones presenta autisme (Crespo et al., 2019). A Espanya, es calcula que hi ha gairebé 500.000 persones amb autisme, xifra que s’eleva a un milió i mig de persones vinculades a aquesta condició si tenim en compte també les famílies i les persones de l’entorn més pròxim. Moltes d’aquestes persones pateixen assetjament i/o discriminació en moltes àrees de la seva vida, així com una vulneració flagrant dels seus drets en una societat que no garanteix de manera efectiva la seva participació social en igualtat de condicions.

Des de la Federació Catalana d’Autisme ens adherim a les demandes que Autismo España ha traslladat als grups polítics, per tal que es comprometin a tenir en compte les principals demandes de les persones amb autisme i les seves famílies:

  1. Garantir la detecció i el diagnòstic precoç de l’autisme, en els diferents contextos (educatiu, sanitari i social), i en tot el territori espanyol, a través d’un marc estatal que elimini les asimetries existents en l’actualitat.
  2. Garantir l’accés a una atenció precoç des del naixement fins als sis anys d’edat els nens i nenes amb autisme, risc o sospita de presentar-ho, així com els suports necessaris per al desenvolupament infantil fins als 12 anys, oferint d’una atenció interdisciplinària, especifica i basada en l’evidència de manera homogènia en tots els territoris.
  3. Facilitar ajudes i suports especialitzats a les famílies de les persones amb autisme, ajudant a la conciliació amb la vida laboral, desenvolupant programes integrals i especialitzats de suport perquè puguin gaudir d’una bona qualitat de vida.
  4. Assegurar una xarxa variada, suficient i especialitzada de serveis, recursos i centres educatius en tots els territoris, que disposin dels mitjans necessaris per a facilitar una educació de qualitat, individualitzada i centrada en la diversitat i necessitats de cada persona amb autisme, amb la flexibilitat i innovació necessàries les modalitats de manera que responguin al desenvolupament personal, el progrés educatiu i la inclusió social, garantint el dret a la lliure elecció de la modalitat d’escolarització per part de les famílies.
  5. Assegurar l’atenció integral i específica a la salut de les persones amb autisme. Creant protocols específics d’intervenció i unitats especialitzades d’atenció que contemplin la coordinació dels equips multidisciplinaris.
  6. Promoure des de l’administració pública la formació de professionals amb vinculació en sectors clau per a les persones amb autisme i les seves famílies, com ara educació, sanitat, serveis socials, justícia o seguretat.
  7. Impulsar l’accés de les persones amb autisme a l’ocupació i al gaudi d’una vida independent, desenvolupant mesures concretes i polítiques públiques que desenvolupin el reconeixement legal de l’autisme.
  8. Oferir els suports necessaris que assegurin un procés d’envelliment autònom, afavorint la permanència en l’entorn i residència habituals, la lliure elecció per al projecte vital i la participació en la comunitat de les persones amb autisme a partir dels 65 anys.
  9. Aprovar el Pla d’Acció de l’Estratègia Espanyola de Trastorns de l’Espectre de l’Autisme, amb els recursos i el pressupost necessaris per al desenvolupament dels objectius que assenyala l’Estratègia.
  10. Introduir i aplicar les especificitats de les persones amb autisme dins de la variable de discapacitat en la normativa aprovada, d’acord amb els criteris diagnòstics vigents.

Consulta l’informe sencer aquí.

 

Referències

CRESPO, L., PRATS, A., TOBIAS, A., DURAN, E., CORONADO, R., HERVÁS, A. & GUXENS, M. (2019). Temporal and Geographical Variability of Prevalence and Incidence of Autism Spectrum Disorder Diagnoses in Children in Catalonia, Spain. Autism Research. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31317678/

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *