Neix el grup de treball Consultoria Autista dins del projecte Rumbo

Neix el grup de treball Consultoria Autista dins del projecte Rumbo

 • El projecte Rumbo, dins de l’àmbit de l’autisme, ha posat en marxa un grup de treball que certifiqui l’accessibilitat de materials i propostes del projecte
 • A més, és un espai d’intercanvi d’idees i participació de persones autistes que canalitza les seves opinions i propostes sobre l’activitat del projecte
 • La seva participació augmenta la qualitat i rellevància dels serveis proposats en el projecte
 • 5 professionals dels diferents territoris que participen en el projecte conformen aquesta consultoria professional que neix amb vocació de tenir continuïtat

Es diu ‘Consultoria autista’ i suposa un avanç en la participació de les persones amb autisme en projectes destinats a millorar la seva qualitat de vida. Parlem d’un grup de professionals, homes i dones, que representen la diversitat d’aquesta condició del neurodesenvolupament i que estan formant part d’un grup professional que analitza, assessora i valida les diferents temàtiques amb les quals treballa el projecte Rumbo en l’àmbit de l’autisme.

Els entorns amigables, l’oci inclusiu, l’accessibilitat, la vida independent o la participació social són algunes de les àrees en les quals treballa Rumbo, un dels 20 projectes pilot impulsat pel Ministeri de Drets Socials, Consum i Agenda 2030, amb l’objectiu d’abordar amb garanties la transició del model de cures “institucionalitzat” a un altre basat en el marc dels drets humans, des d’un enfocament de desenvolupament comunitari i centrat en el projecte de vida de cada persona.

La idea sorgeix de la necessitat de posar en marxa metodologies participatives que incloguin de manera activa a les persones amb autisme. El reconeixement de les persones autistes com a agents actius del seu propi canvi enriqueix i diversifica les pràctiques professionals i les solucions que es proposen en diferents àmbits i contextos. Assegurar que les seves veus es reflecteixin en els processos (d’anàlisis i consultoria), optimitza la presa de decisions i, a més, augmenta la qualitat i la rellevància dels serveis que finalment es poden oferir al col·lectiu.

Així, ‘Consultoria Autista’ és un espai creat per a l’intercanvi d’idees i la participació que canalitza les opinions i propostes de les pròpies persones autistes sobre l’activitat del projecte Rumbo.

Equip consultor

El grup està format per professionals que treballen en les diferents federacions dels territoris on es desenvolupa el projecte Rumbo. Professionals amb diferents perfils de la Federació Autisme Galícia, Autisme Andalusia, Autisme Castella i Lleó i la Federació Catalana d’Autisme conformen aquest grup de consultoria en el qual s’ha intentat representar en la mesura del possible la diversitat de realitats possibles presents en l’espectre de l’autisme. Això garanteix que totes les opinions i veus són escoltades, i que les conclusions a les quals s’arriba respecten la realitat i les necessitats de tots els perfils representats en la consultora.

L’equip està format per:

 • 5 persones consultores amb perfils cognitius i sensorials diferents, procedents dels diferents territoris que participen en el projecte
 • 1 persona mediadora autista i 1 assessora externa, encarregades de la coordinació.

A més, de manera puntual participen altres persones com a facilitadores per a oferir assistència o suport en el procés i poder garantir la comprensió de la informació, resoldre possibles dubtes o consultes.

Metodologia de treball

Per a establir una forma de treball adequada, el primer pas va ser conèixer les circumstàncies i necessitats dels seus membres. Es va fer una avaluació de necessitats dels i de les professionals que s’incorporaven a aquest grup de consultoria. Es van valorar aspectes com:

 • necessitats de suport
 • modes de treball preferits
 • formació
 • i experiència professional.

Amb tot, es va establir una metodologia de treball que té com a pilars fonamentals oferir context suficient i la major anticipació possible (cronograma d’activitats, projectes, rols i funcions, etc.). Oferir informació sobre les normes de l’entorn laboral, els procediments i les fórmules que s’empraran garanteixen el bon funcionament del treball de l’equip.

El grup es reuneix una vegada a la setmana de manera virtual. En aquesta reunió coneixen els detalls de les tasques a realitzar que s’agrupen en dos blocs principals:

 • Peticions concretes d’assessorament que rep per part de els/as responsables del Projecte. Les estudia, les debat i ofereix conclusions.
 • Validació de l’accessibilitat de documents, entorns físics o serveis, per a garantir l’accessibilitat dels resultats del treball del projecte Rumbo amb especial atenció a les necessitats i característiques de les persones en l’espectre de l’autisme.

Però a més, el grup de Consultoria Autista també pot exercir altres tasques relacionades amb la formació, la transferència de coneixement o qualsevol altre tipus d’activitats que permetin al grup desenvolupar les seves idees i projectes propis.

Una vegada que coneixen els detalls de la tasca, de manera individual cada persona consultora completa un qüestionari amb preguntes sobre els elements més importants per a la seva anàlisi. En la següent sessió virtual, es posen en comú les respostes i s’acorda el resultat final. Aquestes conclusions es traslladen a un informe que serà el resultat del seu treball.

Consultoria Autista: nova figura, gran potencial

Un dels eixos transversals del projecte Rumbo és l’accessibilitat. El paradigma social i de drets, en la seva aposta per a la vida autònoma i digna de les persones amb discapacitat, obliga a reflexionar sobre el paper de les persones amb autisme en els diferents projectes destinats a millorar la seva qualitat de vida, per a garantir que s’adapta a les seves necessitats.

Per això, la creació d’aquest equip és un pas més. Aquest grup no és només un espai per a l’avaluació de les condicions d’accessibilitat, sinó també un espai per a la participació de professionals autistes a través del qual canalitzar les seves opinions i propostes sobre l’activitat del projecte Rumbo.

La inclusió de les persones amb autisme en el projecte busca promoure l’equitat, el respecte i la responsabilitat amb el col·lectiu autista, així com afavorir el seu apoderament i autonomia. Mitjançant la seva participació, no només contribueixen a la recerca i al disseny de solucions, sinó que també adquireixen una major comprensió de la seva condició, aprenen a expressar les seves necessitats i experiències i desenvolupen competències per a la presa de decisions informades.

Amb aquest o altres formats, aquesta metodologia participativa neix amb vocació de continuïtat pel potencial de produir resultats significatius i duradors per al col·lectiu de l’autisme i la societat en general.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *