La Federació Catalana d’Autisme ofereix ajuda a les persones desplaçades per la guerra a Ucraïna

CAT Des de la Federació Catalana d’Autisme ens posem a disposició de totes les famílies que estiguin patint els estralls de la guerra a Ucraïna i que necessiten suport i atenció especialitzada en autisme en arribar a Catalunya. Ja hem començat a rebre peticions de suport i les estem derivant a les entitats que poden oferir els suports i les ajudes necessàries, ja sigui a nivell terapèutic, com posar les famílies en contacte amb altres associacions i entitats que poden acollir-les. Provem de gestionar els ajuts, els suports i l’habitatge temporal per a les persones que arriben. Si necessiteu suport […]