La Federació Catalana d’Autisme ofereix ajuda a les persones desplaçades per la guerra a Ucraïna

La Federació Catalana d’Autisme ofereix ajuda a les persones desplaçades per la guerra a Ucraïna

CAT

Des de la Federació Catalana d’Autisme ens posem a disposició de totes les famílies que estiguin patint els estralls de la guerra a Ucraïna i que necessiten suport i atenció especialitzada en autisme en arribar a Catalunya.

Ja hem començat a rebre peticions de suport i les estem derivant a les entitats que poden oferir els suports i les ajudes necessàries, ja sigui a nivell terapèutic, com posar les famílies en contacte amb altres associacions i entitats que poden acollir-les.

Provem de gestionar els ajuts, els suports i l’habitatge temporal per a les persones que arriben.

Si necessiteu suport o coneixeu algú que necessiti suport, podeu contactar a info@fedcatalanautisme.org o bé podeu trucar al +34 683 15 83 09.

The Catalan Autism Federation is offering assistance to people displaced by the war in Ukraine

From the Catalan Autism Federation we are at the disposal of all the families who are suffering the ravages of the war in Ukraine and who need support and specialized care in autism when they arrive in Catalonia.

We have already begun to receive requests for support and we are referring them to the entities, specialized centers and assotiations that can offer the necessary supports and aids, either at a therapeutic level, such as putting families in contact with other associations and entities that can host them.

We try to manage the aids, supports and temporary housing for the people who arrive.

If you need support or know someone who needs support, you can contact info@fedcatalanautisme.org or you can call +34 683 15 83 09.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *