Cap dels documents sobre el retorn a l’escola mostra mesures concretes pels alumnes amb NEE_part 1

Analitzem els diferents documents que s’han presentat sobre el retorn a les aules aquest curs 2020-2021, quines mesures es preveuen i de quina manera es contempla la diversitat funcional en aquest sentit. Val a dir, que en cap document, es refereixen a l’alumnat amb Necessitats Educatives Especials específicament; en cap moment es refereixen a les diferents necessitats de l’alumnat pel que fa a la gestió dels espais ni a les noves organitzacions dels centres i les dinàmiques dels mateixos, no només pels alumnes amb autisme, sinó per altres alumnes amb diversitats que els exposen encara més (per exemple, alumnes amb […]