“No soc millor que ningú, no soc pitjor que ningú”, el nou projecte de la Federació Catalana d’Autisme per lluitar contra el bullying

La Federació Catalana d’Autisme llençarà un nou projecte enfocat a la formació i sensibilització de l’entorn educatiu sobre l’autisme. “No soc millor que ningú, no soc pitjor que ningú” pretén conscienciar a alumnes, professorat i famílies per tal de lluitar contra l’assetjament escolar que pateixen moltes persones amb TEA (Trastorn de l’Espectre Autista). El percentatge d’estudiants que pateixen bullying a escala internacional és d’un 46,3% en el cas de les persones amb autisme i d’un 10% en el cas de les persones no autistes. Segons els experts, són les característiques de l’entorn com el context, el centre i el clima […]