IRPF 2019

IRPF 2019

A continuació posem a la vostra disposició una sèrie de documents que us poden ser útils a l'hora de gestionar i compil·lar els documents per a la subvenció assignada a entitats i que es destinarà a la realització de programes d'interès general, amb càrreg a l'assignació tributària del 0.7% de l'Impost sobre la Renta de les Persones Físiques de les comunitats autònomes.