Ajut econòmic extraordinàri a entitats del Tercer Sector per fer front  la Covid19 

Ajut econòmic extraordinàri a entitats del Tercer Sector per fer front  la Covid19

La Resolució EDU/3094/2020, de 27 de noviembre, aprova la convocatòria extraordinària per la concessió d'ajuts destinats a pal·liar les entitats provades del sector de l'oci educatiu i de les activitats extraescolars degut a la Covid-19 (ref. BDNS 536168).

Es tracta d'una convocatòria per a pal·liar els perjudicis econòmics que pateixen les entitats privades del sector de l'oci educatiu i de les activitats extraescolars derivats de la pandèmia.

És un ajut extraordinàri, en forma de prestació econòmica única, per a entitats del sector de l'oci educatiu i de les activitats extraescolars, per afavorir la sostenibilitat econòmica del sector, a conseqüència de la crisi sanitària de la Covid-19.

Els ajuts es concediran en un import fixe, en un pagament únic, quan es resolgui la convocatòria, en funció de la modalitat de l'ajut que se sol·liciti.

  • Modalitat A, per activitats d'educació en l'oci de cap de setmana, 500 euros (en el cas de federacions i coordinadores d'entitats, 500€ per cada centre o agrupament adscrit)
  • Modalitat B, per l'oci educatiu entre setmana i les activitats extraescolars, 500€ per sol·licitant
  • Modalitat C, per a titulars o gestors o gestores d'instal·lacions juvenils registrades, 100€ per sol·licitant

Es pot presentar una sol·licitud per cada modalitat de l'ajut sempre que es compleixin els requisits.

Poden acollir-se a aquesta convocatòria les entitats, associacions, federacions, cenetres docents privats i les persones treballadores autònomes dels sectors de l'educació en el temps lliure i de les activitats extraescolars que acompleixin els requisits, segons cada modalitat d'ajut.

  • Modalidad B, para el ocio educativo entre semana y las actividades extraescolares, 500 euros por solicitante.
  • Modalidad C, para titulares o gestores o gestoras de instalaciones juveniles registradas, 000 euros por solicitante.

Les entitats interessades podeu presentar les sol·licituds abans de les 20 hores de l'11 de desembre de 2020.

Tota la informació la podeu trobar aquí:  http://educacio.gencat.cat/ca/serveis-tramits/ajuts-subvencions/per-destinataris/entitats-associacions/ajut-extraescolars-covid/

Per a consultar la resolució fes clic aquí