Projecte Rumbo: cap a un model d’autonomia personal connectada i inclusiva

Projecte Rumbo: cap a un model d'autonomia personal connectada i inclusiva

FULL D'INFORMACIÓ

La impartició d'aquests tallers s'emmarca dins del “Projecte Rumbo: cap a un model d'autonomia personal connectada i inclusiva”, que és una col·laboració entre 22 entitats del Tercer Sector de la Discapacitat (una de les quals és la Federació Catalana d'Autisme), estenent-se a través de cinc comunitats autònomes. El nostre principal objectiu és fomentar l'autonomia personal i la vida independent de persones amb discapacitat, especialment aquelles amb majors necessitats de suport, i cercar nous models que facin realitat una vida independent i participativa per a les persones amb discapacitat, especialment aquelles amb majors necessitats de suport. Tota la informació recollida serà tractada de manera anònima i confidencial conforme a la normativa actual en matèria de protecció de dades: Reglament General de Protecció de Dades 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (“RGPD”) i en la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre de Protecció de Dades Personals i Garantia dels Drets Digitals (“LOPDGDD”). La teva PRIVACITAT és, el més IMPORTANT per a nosaltres.

RESPONSABLE 

Qui és el responsable del tractament de les teves dades?  

  • Responsable: Federació Catalana d'Autisme   
  • CIF: G65351322
  • C/ Providència, 42. 08024, Barcelona  
  • Telèfon: 683158309
  • Correu electrònic: rumbo@fedcatalanautisme.org

FINALITAT

Amb quina finalitat tractarem les seves dades personals? La Federació Catalana d'Autisme tractarà les tevea dades personals per a:

  • Gestionar la relació que ha subscrit i contractat amb nosaltres.
  • Gestionar comunicacions per correu electrònic amb vostè.
  • Gestionar, controlar i administrar la nostra activitat.
  • Mantenir les dades amb finalitats estadístics i històrics, interns de l'organització i aquest projecte.

Durant quant temps tindrem les teves dades? Les dades personals que ens proporcionis seran conservades mentre es mantingui la relació mercantil vigent i continuïn sent vàlides per a la finalitat per a la qual es van recaptar, i mentre no se sol·liciti la supressió d'aquestes. Sempre podràs exercitar els drets que et reconeix la normativa vigent contactant per la via més còmoda. Les teves dades no seran cedides a terceres empreses i només es comunicaran, si és el cas, en el marc de la justificació del Projecte Rumbo davant l'administració competent. En totes les comunicacions que rebi se't donarà la possibilitat de donar-te de baixa, o pots fer-ho en qualsevol moment remetent un correu electrònic a rumbo@fedcatalanautisme.org indicant la teva voluntat de no rebre més comunicacions.

DRETS QUE ASSISTEIXEN

Els drets d'accés, rectificació, supressió, oposició, limitació al tractament i portabilitat podran ser exercitats mitjançant comunicació per escrit a l'adreça de la Federació Catalana d'Autisme, consignada al peu de pàgina del present avís, adjuntant prova de la identitat del titular de les dades, o bé mitjançant correu electrònic dirigit a rumbo@fedcatalanautisme.org. Si creus que el tractament de les teves dades no s'ajusta al que es disposa en la legislació vigent pots contactar amb el nostre Delegat de Protecció de Dades a l'adreça de correu electrònic rumbo@fedcatalanautisme.org, o pots contactar amb l'Agència Espanyola de Protecció de Dades a http://www.aepd.es.