Última sessió de la Taula de Participació per un Sistema Educatiu Inclusiu (TAPSEI)

Última sessió de la Taula de Participació per un Sistema Educatiu Inclusiu (TAPSEI)

El 9 de gener va tenir lloc l’última sessió del primer cicle de la Taula de Participació per un Sistema Educatiu Inclusiu (TAPSEI), en la qual vam treballar sobre temes tractats en reunions anteriors, amb la intenció de concretar-los i aprofundir en aspectes més específics.

Els participants de la sessió ens vam dividir en quatre grups i vam parlar sobre:

  • Com fer un protocol per a treballar de manera coordinada entre serveis i recursos, i com millorar la comunicació entre el Departament d’Educació, famílies i associacions. També es va debatre sobre de quina manera es pot millorar la corresponsabilitat i el treball coordinat entre salut, escola i benestar social.
  • Quines serien les característiques i objectius dels espais multi-professionals en els centres educatius.
  • Com haurien de ser els referents adults per a l’alumnat.
  • Quins tipus de projectes de formació en educació inclusiva s’haurien d’implementar dins els centres educatius i com haurien de ser. En relació amb aquest punt es va parlar d’incorporar l’índex per la inclusió.
  • Com avaluar els mestres des d’una perspectiva inclusiva, quines eines es necessitarien per a avaluar, qui ho hauria de fer, etc.
  • Com es podrien enfortir els processos de detecció precoç al primer i segon cicle d’educació infantil.

En el cas de la Federació Catalana d’Autisme, en el grup de treball ens van acompanyar representants de Dincat, CREDA, CREDV i Salut Mental Catalunya.

Pròximament, disposarem d’un document amb les conclusions d’aquesta tercera sessió, sobre el qual farem les nostres esmenes. El proper plenari se celebrarà el 28 de febrer. Posteriorment, en un termini de tres mesos, el Departament d’Educació recollirà la informació necessària per, entre finals de maig i principis de juny, presentar els seus compromisos en un tercer plenari.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *