Modificacions en el Pla d’Educació en situació de pandèmia del passat 25 d’agost

Modificacions en el Pla d’Educació en situació de pandèmia del passat 25 d’agost

El pla presentat durant el mes de juliol (del qual us en fem un resum, un buidatge i un repàs crític pel que fa a la gestió i presa de consciència de les situacions de l’alumnat amb NEE i, específicament, amb autisme en aquest article) va rebre una sèrie modificacions que es van presentar el passat dia 25/08 en una roda de premsa del Conseller d’Educació, Josep Bargalló i la Consellera de Salut, Alba Vergés.

En una hora i 46 minuts de roda de premsa es van parlar dels nous canvis, es va parlar de les relacions entre comunitats autònomes i govern central, es van mencionar els insults a una dona gran, 100% condemnables, en una residència pper part de dues jovesa dues joves; es va parlar d’universitats, es va parlar de mesures de seguretat, es va parlar de famílies en situació de vulnerabilitat en referència a dificultats socio-econòmiques… però ningú va plantejar l’especificitat ni dels centres d’educació especial i les mesures concretes per aquests, ni de l’alumnat amb necessitats educatives especials, ni de l’alumnat amb altres malalties que el fan més vulnerable a la Covid19. Ni ponents ni periodistes. D’aquesta manera es va posar de manifest, un cop més i malauradament, la poca consciència sobre aquest col·lectiu que és cada cop més ampli.

Es parla de decret d’escola inclusiva, es parla de treball conjunt, però a l’hora de la veritat i a l’hora de definir mesures per garantir l’escolarització de qualitat de tot l’alumnat, però, malauradament hi ha una part de l’alumnat, i una part de professionals especialitzats en aquestes condicions (i específicament en autisme) que no es té en compte.

I creiem que cal una conversa amb les administracions per tal de poder millorar aquest protocols i fer-los més sensibles cap a aquest tipus d’alumnat que té, evidentment, els mateixos drets que la resta.

Dit això, resumim els canvis que es van anunciar el passat 25 d’agost i demanem al govern que, en el marc del Decret d’Escola Inclusiva anunciat fa dos anys, i en el marc del Pla Integral d’atenció al TEA (que en teoria s’està implantant des de l’any 2016) que es redacti  un pla de mesures específiques per l’alumnat amb TEA i que es treballi conjuntament amb les entitats que ofereixen serveis professionals especialitzats i específics per TEA.

Canvis:

En relació a grups de convivència estables, els grups en segon cicle d’Ed infantil i primària no seran superiors a 20 alumnes. A secundària es reduiran sempre que sigui possible. Quan no sigui possible reduir-los, s’arbitraran altres mesures preventives i de seguretat (aquestes mesures no s’han especificat).

Pel que fa a l’augment de professorat, des de govern es diu que actualment la mitjana és d’un professor cada 16 alumnes a l’escola pública. No es mencionen els professionals per a alumnes amb NEE als centres, ni un augment del suport per a aquests infants.

Es determina l’ús de la mascareta dins l’aula de forma obligatòria a partir dels 12 anys, a l’educació secundària obligatòria, batxillerat, formació professional i centres de formació d’adults. Cal recordar que el Pla d’actuació aprovat el juliol ja ho establia per als espais comuns com passadissos i entrades i sortides de l’aula. Pel que fa a l’ús de la mascareta a l’educació primària, serà obligatòria a partir dels 6 anys quan les circumstàncies de la pandèmia en aquell territori ho requereixin.

En relació al control de símptomes, es recomana als centres educatius que realitzin un control diari de la temperatura dels alumnes; cada centre decidirà com ho farà en funció de les seves característiques.

Finalment, s’introdueix una nova mesura no prevista en el pla d’actuació, com és el cribratge poblacional de 500.000 persones, entre el 15 de setembre i el 15 de novembre. La realització d’aquests tests es durà a terme amb criteris epidemiològics i es farà a alumnat, professorat i membres del personal d’administració i serveis.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *