Les persones amb autisme són el col·lectiu amb discapacitat amb la taxa més elevada d’atur

Les persones amb autisme són el col·lectiu amb discapacitat amb la taxa més elevada d’atur

Segons dades d’Autismo Europa entre el 76 i el 90% de les persones adultes amb trastorn de l’espectre de l’autisme (TEA) no té feina i no desenvolupa cap activitat productiva o laboral: això els converteix amb el col·lectiu amb discapacitat amb la taxa més alta d’atur.

Actualment, la prevalença de l’autisme a Catalunya està en 1 cas d’autisme cada 81 naixements (Pérez-Crespo, 2019) per tant, és realment urgent començar a afrontar com pal·liar aquestes elevades xifres de desocupació i activar plans d’inserció laboral i de sensibilització a les empreses per ajudar al col·lectiu tant ara, com en el futur.

Tant la Confederación Autismo España com la Federació Catalana d’Autisme tenen entre les seves prioritats la incorporació al mercat laboral de les persones amb TEA, ja que és un aspecte essencial per promoure la seva qualitat de vida. Poder tenir una feina, com passa amb qualsevol persona tingui o no tingui TEA, proporciona autonomia personal, afavoreix l’accés a una vida independent i promou la participació en la societat.

Barreres d’accés a la feina

Les dificultats d’accés a una feina comencen a l’etapa escolar ja que el sistema educatiu no està adaptat a les necessitats específiques de l’alumnat amb TEA ni incorpora les seves fortaleses. Així es posa de manifest a l’estudi: “Empleo y trastorno del espectro del autismo. Un potencial por descubrir”  (Autismo España, 2018) que assenyala com a possibles barreres:

  • Absència de programes específics de suport i de models de formació dual que proporcionin la qualificació tècnica i les competències necessàries per afrontar la vida adulta i tenir un lloc de feina mitjançant pràctiques en entorns laborals reals
  • Absència i inadequació de la normativa sobre treball en relació a les persones amb TEA
  • Falta d’oportunitats de feina
  • Prejudicis existents en el teixit empresarial i el desconeixement sobre el potencial laboral de les persones amb TEA, tinguin el grau d’afectació que tinguin

Solucions per a millorar l’accés a la feina de les persones amb TEA

Coincidint amb la celebració del Dia del Treball, la Federació Catalana d’Autisme s’uneix a les propostes d’Autismo España per la promoció de l’accés al mercat laboral de les persones amb TEA. Aquestes propostes són:

  • Modificar la normativa vigent en matèria de treball de manera que es consideri les persones amb TEA, de manera específica, com a col·lectiu d’alta vulnerabilitat
  • Contemplar de manera específica les persones amb TEA com a beneficiàries dels programes comuns d’activació de feina, ja que totes elles tenen dificultats per la recerca, accés i manteniment de la feina
  • Facilitar l’accés a una varietat d’experiències laborals i oportunitats de feina, comptant amb els suports necessaris i accedint a una varietat d’alternatives (feina amb suport, programes d’orientació professional i intermediació sociolaboral, unitats especialitzades, etc) a través d’itineraris personalitzats
  • Facilitar l’accés de les persones amb TEA als programes de treball de col·laboració social amb entitats públiques, desenvolupant alternatives flexibles per aconseguir-ho
  • Emprendre, des de les institucions, un programa de formació específica a les empreses per a que tinguin en compte la inclusió laboral i la sensibilització de les seves treballadores i treballadors en matèria de diversitat i acompanyament

Promovent la inclusió laboral a les entitats

La Federació Catalana d’Autisme està formada per 25 entitats que, tot i tenir cadascuna una idiosincràsia diferent, comparteixen el fet d’estar formades per famílies de persones amb TEA o per persones amb TEA. Aquest fet fa que totes les iniciatives que es duen a terme per part de les entitats federades com per part de la Federació tinguin un objectiu clar refermat, a més, per aquest vincle emocional i personal: volem millorar la qualitat de vida de les persones amb autisme a Catalunya i que aquest dret de viure serenament i digna s’estengui durant tot el cicle vital de la persona.

L’accés al mercat laboral és una de les parts més importants de la transició a la vida adulta de qualsevol persona. Des de la Federació Catalana d’Autisme, les entitats membre aborden aquest pas i aquest desafiament des de perspectives diferents: des de la creació de llocs de treball en entorns protegits, fins a la inclusió de les persones en entorns naturals i participant de la pròpia comunitat, fins a la incorporació en els equips de gestió de les mateixes entitats.

Però no ens podem limitar a que l’acció provingui de les persones amb TEA o de les entitats relacionades amb les persones amb TEA. No podem deixar tota la responsabilitat del canvi als diferents protagonistes del col·lectiu: el canvi en la societat ha de venir de la societat; la millora del món, implica l’acció activa del món i de totes les persones que en formen part.

Per tant, des de la Federació Catalana d’Autisme també reivindiquem una implicació directe dels diferents agents econòmics, socials, culturals i institucionals de Catalunya cap a la inclusió i cap a la defensa del valor i la riquesa que aporta de la diversitat en qualsevol ambient. També en el laboral.

 

La Federació Catalana d’Autisme representa les següent entitats:

Asperger New Life · Associació Aprenem · Assotea · Ateate · Centre de Recursos Aprenem Barcelona · Autisme amb Futur · CRTEACC · Fundació Autisme Mas Casadevall · COADI · Fundació Junts Autisme · Univers Àgatha · Teacció · Fundació Adimir · Pas a Pas · Fundació Guru · Associació Plançó · Fundació Els Xiprers · Avancem Junts · Viu Autisme · Tea Garrotxa · Associació Supera’TEA · TEA Alt Empordà· Associació Projecte EVI · Associació ISTEA · Lovaas Foundation

(Fotografia: Pixabay)

One thought on “Les persones amb autisme són el col·lectiu amb discapacitat amb la taxa més elevada d’atur

  1. Com a mare d’un nen amb diversitat funcional(TEA) i mestra d’EE m’agradaria saber si darrera aquest manifest en què es parla clarament sobre la desigualtat tb en el terreny laboral ,hi ha alguna accio de recollida de signatures per pressionar a l’Administracio i Departament de treball,afers i familia i que facin algun canvi al respecte.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *